Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Klasselotteriet

Klasselotteriets oprindelse 

I 1753 gav kong Frederik d. 5 Opfostringshuset privilegium på 20 efter hinanden følgende generallotterier, hvilket blev begyndelsen til det nuværende Klasselotteri. Indtægterne fra lotteriet skulle sikre den nye stiftelse (kostskolen) en fuldt betryggende økonomisk basis.

Myndighederne var ikke stolte over lotteriet på grund af dets lighed med hasardspil, men man betonede dets ædle formål med følgende hyldestdigt til kongen:

Men om de vil med Guld lit hazardlig være
Da er der Lotteri til Landers Gavn og Ære.
Og om de tabe der, saa er Gevinsten den,
At sligt til fattiges Opfostring kommer hen.

Det lod sig ikke skjule, at det kongelige lotteri i princippet ikke adskilte sig fra de hasardspil, som majestæten havde forbudt. Man mildnede ordets ilde klang med vendingen "lit hazardlig", hvormed det umoralske aspekt blev reduceret til mindre synder. Det filantropiske formål, at de rare penge skulle gå til monarkiets fattige børn, burde vel befri publikum for de sidste skrupler.

Med denne forlods syndsforladelse blev lotteriet sat i værk med Jonas Collin som lotteriinspektør og med Monsieur Baumgarten som lotteriets kontrollant.

Lotteriprivilegiet og udlånsvirksomheden
www.ohf.dk ...

Om trækningerne
www.ohf.dk ...

Om en lotteriedrengs erindringer
www.ohf.dk ...