Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Historie

Skorpeskolens historie

Den 29. juni 1753 underskrev kong Frederik V fundatsen for Det kgl. Opfostringshus, og den 1. oktober 1755 åbnedes opfostringshuset på Christianshavn i en nyopført bygning i Overgaden o. Vandet (idag  kendt som Søkvæsthuset). Midlerne til opførelsen af ejendommen og driften af opfostringshuset blev fremskaffet ved private gaver og indsamlinger; og hertil knyttedes en lotteribevilling på 20 efter hinanden følgende Generallotterier, begyndelsen på det nuværende Klasselotteri.
Opfostringshusets historiske udvikling er beskrevet i en række bøger.
       
Litteratur:
Opfostringshusforeningen: "Skorpeskolen igennem 250 år", klik her
A.T. Høy: Det kgl. Opfostringshus 1753-1903
S.N. Holck: Det kgl. Opfostringshus og den Thorupske Stiftelse 1903-28

Opfostringshusets ledelse og økonomiske vilkår igennem 252 år. Samlet og bearbejdet af Finn Johansen, formand for foreningen April 2008. Klik her

Debat og indlæg om skolens lukning klik her

Slægtsforskning
Opfostringshusets arkiver befinder sig på Københavns Stadsarkiv på Rådhuset 
Mulighed for elektronisk søgning på www.starbas.dk Læs en kort introdukton klik her.

Da stod du der, forynget, du gamle fosterhjem
Sangskriver: F. Lindegaard (lærer på DKO). 29. Juni 1937.
Melodi: Carl Nielsen
For-og efterspil: Jens Gert Rasmussen 90/40
Vokal: Poul-Erik Højer 61/61
Lyt her

Personlige erindringer

Dagligdagen på Hellebækgård & Villa Carlo” klik her.
Anders Nilsson/Pluto (74/63) fortæller. Klik her
Røde Orm (81/63) fortæller.  Klik her 
Niels Hertz Jensen (65/56) fortæller. Klik her
Jørgen Ankerstrøm 80 års interview. Klik her
Tommy Thøgesen (18/65) fortæller. Klik her

Private hjemmesider med indhold vedrørende DKO og OHF
Foran adresserne vises nummer" og "OHF årgang".

79/63 Sakkers hjemmeside: www.bjarnelarsen.dk

Hellebæksgård historie af Kurt Starlit: 
www.cykelkurt.com/hist ...

PræmieKonkurrencens historier:
Vinderne af præmiekonkurrencen om de 3 bedste Skorpehistorier

1. præmien gik til:  Finn Tønnesen, 92/56         
Læs historien

2. præmien gik til:  Melissa Fesner, 25/01         
Læs historien

3. præmien gik til:  Henrik Mouritzen, 73/55    
Læs historien

På fotoet ses Finn Tønnesen og Melissa Fesner få overrakt deres præmie, som var sponseret af DKO-Fonden. Henrik Mouritzen var forhindret i at deltage i præmieoverrækkelsen. 

De 3 præmierede historier kan downloades ved et ”klik”

Skorpehistorier udenfor konkurrencen

I forbindelse med den nu afsluttede præmiekonkurrence har dommerpanelets formand Jens Carsten Hansen 19/68 præsenteret en række historier, som andre skorper har skrevet i tidens løb.

De 5 historier er fortsat tilgængelige på sitet med et ”klik”   .

Skorpehistorier nr. 1 – Klik her

Skorpehistorier nr. 2 – Klik her

Skorpehistorier nr. 3 – Klik her

Skorpehistorier nr. 4 – Klik her

Skorpehistorier nr. 5 – Klik her

Husk også selv at sætte et link på din hjemmeside til www.ohf.dk