Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Medlemskab

Medlemskab 

Tidligere kostelever fra Det kongelige Opfostringshus kan optages som ordinært medlem af foreningen. 
Tidligere dagelever og personer, som er interesseret i at støtte foreningen og dens arbejde, kan optages som støttemedlemmer.

Medlemskontingent
Medlemskontingent et årlige kontingent er uændret 300 kr.
Livsvarigt medlemskab kan erhverves ved indbetaling af et engangsbeløb svarende til 10 års kontingent (3.000 kr. i år 2024)
Indmeldelse
Du kan indmelde dig i foreningen ved at sende en e-mail til foreningens formand 2/90 André Fleron, e-mail adresse:: formand@ohf.dk med oplysning om dit nummer./årgang, navn og adresse.

Det er også foreningens formand du skal informere hvis du ændrer adresse.

Kontingenter og andre indbetalinger til OHF bedes foretaget til Opfostringshusforeningen
Nordre Fasanvej 124 B, st.tv.
2000 Frederiksberg

Bankkonto nr. 1551 0003022536 Danske Bank
Oplys: navn, nummer/årgang og betalingsformål.

Hvis du ønsker kontakt med gamle klassekammerater
- kan du som medlem af OHF hos formanden få oplyst navn og adresse på medlemmer i OHF.

Er du ikke medlem i OHF, kan du sende dit navn og adresse, samt nummer og periode på DKO til formanden, som så vil give informationen videre til eventuelle medlemmer i OHF fra samme årgang.